Cover photo for Dang Dinh Kim's Obituary
Dang Dinh Kim Profile Photo
Dang

Dang Dinh Kim

Tuesday

6:00pm

Nghi Thức Cầu Nguyện

Prayer Service

Wednesday

6:30 PM

Thánh Lễ Phát Tang

Our Lady of Perpetual Help

3214 N Lake Ave, Oklahoma City, OK 73118

Thursday

11:00 AM

.Thánh Lễ An Táng

Funeral Service

Our Lady of Perpetual Help

3214 N Lake Ave, Oklahoma City, OK 73118

Followed by Cremation

Oklahoma City Cremation

910 NW 79th St, Oklahoma City, OK 73114

ĐÃ AN NGHỈ TRONG CHÚA NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2023

TẠI OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

:

Cáo Phó

Trong Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Gia đình chúng tôi

kính báo đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Cộng Đoàn Dân Chúa,

Quý Đoàn Thề, Quý Thân Bằng Quyến Thuộc & Bạn Hữu xa

gần – Ngủời thân yêu của chúng tôi là:

Ông Giuse Đặng Đình Kim

SINH NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1934 TẠI SAIGON, VIETNAM

ĐÃ AN NGHỈ TRONG CHÚA NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2023

TẠI OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

Nghi Thức Thánh Lễ & Cầu Nguyện:

Thứ Ba 11/ 04/23, Nghi Thức Cầu Nguyện tại Thánh Đường Chính

Tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3214 N. Lake Ave, Oklahoma City, OK

73118 Lúc 6:00pm

Thứ Tư 12/04/23, Thánh Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Chính Tòa

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3214 N. Lake Ave, Okahoma City, OK 73118

lúc 6:30pm

Thứ Năm 13/04/23.Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Chính Tòa

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3214 N. Lake Ave, Okahoma City, OK 73118

lúc 11:00 AM. Sau Thánh Lễ, Linh Cữu sẽ được Hỏa Táng lúc 2:00 PM

tại Oklahoma Cremation 910 NW 79th St, Oklahoma City, OK 73114

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Kính Xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Cộng Đoàn Dân Chúa, Quý Đoàn Thề, Quý Thân

Bằng Quyến Thuộc & Bạn Hữu xa gần hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse sớm

được hưởng nhan Thánh Chúa. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có bất cứ điều gì sơ

suất. Gia Đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Dang Dinh Kim, please visit our flower store.

Guestbook

Visits: 9

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree